header-image

2 лютого 2018 року профспілковий комітет первинної профспілкової організації Сумського Палацу дітей та юнацтва зібрав спілчан на планові профспілкові збори.

На порядку денному: 

1. Інформаційний звіт про роботу профкому за 2017 рік.

2. Звіт ревізійної комісії за 2017 рік.

3. Звіт комісії із соціального страхування за 2017 рік.

4. Затвердження плану роботи профкому на 2018 рік.

5. Про  проведення профспілкових виплат згідно вимог Податкового кодексу України та  Закону  України від 07 грудня  2017  року  №  2246-VIII «Про  Державний бюджет  України  на 2018  рік» та  деяких законодавчих  актів  України  щодо   податкової  реформи».

6. Про оподатковування   доходу платників податку.

Розпочала роботу зборів голова профспілкового комітету Вікторія ЛЕВЕНЕЦЬ, яка під час висвітлення першого питання порядку денного звернула увагу на співпрацю з адміністрацією в питанні укладення, внесення змін і доповнень, виконання сторонами колективного договору в 2017 році. Адміністрацією закладу у звітному році забезпечено гласність умов праці, запровадження та розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, які здійснено з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною, Галузевою та Регіональною угодами з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації. 

Згідно зі статутом профспілки первинна профспілка здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. Основним завданням комісії з охорони праці є сприяння системній організації технічних, санітарно-гігієничних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників Палацу дітей та юнацтва. У 2017 році підбито підсумки міського етапу Всеукраїнського громадського огляду - конкурсу стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях Міністерства освіти і науки України у 2016 році, в якому Палац дітей та юнацтва посів друге місце.

Тісно профком співпрацює з міською Профспілкою, яка постійно надає практичну допомогу трудовим колективам і профорганізаціям у розробці проектів колдоговорів, змін і доповнень до них. В грудні міська Профспілки запропонувала внести зміни в пункти Положення про преміювання працівників та викласти Положення в новій редакції, з метою врахування премій до свят при обчисленні заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру. Міською Профспілкою було розроблено і направлено проект змін до Положення про преміювання працівників закладу, пакет документів по їх схваленню.

Змістовно працює культурно-масова комісія профкому, яка у 2017 році спрямовувала роботу на організацію екскурсії до м. Глухів з відвідуванням місцевих пам’яток, Глухівського центру позашкільної освіти, у м. Путивль - Молчанського монастиря, організацію та часткове фінансування свят для колективу, привітання творчих колективів та колег з ювілейними датами тощо. 

Члени профспілки взяли участь у галузевому огляді-конкурсі «Сузір’я талантів» та міському фестивалі народної творчості «Сумські зорі» і стали їх лауреатами. Педагоги закладу постійні учасники виставки-конкурсу дитячої та педагогічної творчості «Учитель-учень».

В обговорення доповіді виступили Наталія СТАРОВОЙТОВА, Олександр ШЕВЧЕНКО, Валентина ДЕРЖАХІВСЬКА, Любов ШАПОВАЛОВА, які високо оцінили роботу профспілкового комітету за звітний період.

Змістовною була доповідь члена ревізійної комісії Олени ОСЮХІНОЇ.

З питань порядку денного прийняті відповідні рішення.

В роботі зборів взяла участь голова комітету Сумської міської організації профспілки працівників освіти Людмила ГОГА, яка у виступі акцентувала увагу на новаціях в освіті, які потребують бюджетного фінансування, поінформувала про дії галузевої Профспілки в питаннях підвищення рівня оплати праці педагогів, прокоментувала схвалені Урядом постанови щодо підвищення посадових окладів педагогів та надбавки за престижність педагогічної праці з 1 січня 2018 року. Принагідно голова міської Профспілки подякувала адміністрації і працівникам закладу за підтримку у проведенні професійних свят, виставок, конкурсів, новорічних вистав, інтерактивних зустрічей та розваг з Дідом Морозом і казковими героями, ігрових театралізацій з елементами новорічної дискотеки для дітей працівників освіти – членів галузевої Профспілки, які були започатковані в грудні 2017-січні 2018 року. 

                                                                                Міська організація профспілки працівників освіти