header-image

На лист Секретаріату КМУ від 17.01.2019 №1067/0/2-19 Міністерство освіти і науки України розглянуло звернення Сумської обласної організації профспілки від 08.01.2019 року щодо підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.

У відповіді на звернення зазначається, що МОН України неодноразово зверталось до Міністерства фінансів з проханням розглянути можливість здійснення такого підвищення. При цьому були здійснені та подані Міністерству фінансів попередні розрахунки коштів, необхідних для такого підвищення.

Крім того, наголошувалось на тому, що вибірковий підхід до підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) суперечить статті 57 Закону України «Про освіту», та не відповідає принципам, визначеним ст. 61 цього Закону, згідно з якими держава однаково гарантує педагогічним працівникам (незалежно від джерел фінансування) диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 №23 внесені зміни до постанови від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування", а саме збільшено граничний розмір надбавки за престижність праці до 30 відсотків та встановлено нижню граничну межу цієї надбавки - не менше 5 відсотків.

Зазначена норма створює умови для гнучкого стимулювання працівників керівником закладу в межах фонду оплати праці.

Водночас, Міністерство освіти і науки спільно з ЦК Профспілки направило до департаментів (відділів) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій лист від 06.11.2018 № 1/9-676 та № 02-5/630, в яких рекомендувало керівникам приймати рішення про встановлення педагогічним працівникам (зокрема, закладів дошкільної та позашкільної освіти) надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в розмірі 10 і вище відсотків посадового окладу (ставок заробітної плати) у межах законодавчо встановлених обсягів видатків.

Лист МОН від 31.01.2019 №11-1007 

 

Голова міського комітету Профспілки

Людмила Гога