header-image

Сумський обком Профспілки працівників освіти звернувся до народних депутатів України від Сумської області Тетяни РЯБУХИ, Михайла АНАНЧЕНКА, Ігоря ВАСИЛЬЄВА, Миколи ЗАДОРОЖНЬОГО, Андрія ДЕРКАЧА, Ігоря МОЛОТКА, Максима ГУЗЕНКА щодо неприйнятних антисоціальних дискримінаційних положень законопроекту «Про повну загальну середню освіту» (реєстр. № 0901 від 29.08.2019).


Глибоке занепокоєння галузевої Профспілки викликають пропозиції щодо заборони спрямування освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників гімназій, загальна кількість учнів в яких становить менше 50 осіб; ліцеїв, заснованих сільськими, селищними, міськими (міст з населенням менше 50 тисяч) радами; ліцеїв, загальна кількість учнів 10 - 12 класів в яких становить менше 300 осіб та здійснення оплати праці педагогічних працівників таких закладів освіти виключно за рахунок коштів їх засновників.

Передбачається антиконституційна норма про припинення з 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з керівниками закладів загальної середньої освіти та одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на шість років, а з керівниками, які отримують пенсію за віком, - на один рік без проведення конкурсу та звільнення їх у разі незгоди з продовженням трудових відносин на умовах строкового трудового договору. Аналогічна пропозиція про припинення трудових договорів передбачається стосовно педагогічних працівників, яким виплачується пенсія за віком, з одночасним укладенням з ними трудових договорів строком на один рік.

Особливу тривогу викликають наміри щодо внесення змін до статті 61 Закону України «Про освіту» та визначення оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників за окремим спеціальним законом.
Пропонується скасування норм про встановлення науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам закладів освіти доплати за наукові ступені та вчені звання, щомісячних надбавок за вислугу років, доплати педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію тощо.

Повний зміст листа народному депутату України Тетяні РЯБУСІ від 07.10.2019 №150  

Голова міської організації Профспілки Людмила Гога