header-image

10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини – перший міжнародний документ, що включає широкий перелік політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав і свобод. З 1950 року в усьому світі цю дату щорічно стали відзначати як Міжнародний день прав людини.

Прийняття Загальної декларації прав людини привернуло увагу до основоположних прав людини і спонукало людство до розробки та укладення численних конвенцій, декларацій та протоколів з прав людини. Закріплені в декларації принципи рекомендовано до виконання в усіх країнах світу.

Правове становище людини визначається правом на життя, свободу і власність, на достатній життєвий рівень, що вимагає право на гідну працю.

У Загальній декларації закріплено наступні принципи:

 • рівність людей (усі люди народжуються вільними та рівними в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо);
 • право кожного на життя, свободу й особисту недоторканість;
 • заборона рабства та работоргівлі;
 • право кожного на правосуб’єктність;
 • рівність усіх перед законом;
 • право на звернення до суду;
 • право на свободу пересувань та вибір місця мешкання;
 • право на громадянство;
 • право на шлюб;
 • право володіти майном;
 • право на свободу переконань;
 • право на мирні збори;
 • право на участь в управлінні громадськими та державними справами;
 • право на працю тощо.

Святкування Міжнародного дня захисту прав людини спонукає до ініціатив суспільства у напрямку розвитку демократії, поваги і додержання норм міжнародних актів, ратифікованих Україною, законів, підвищення правової культури у громадян, за¬твердження високих стандартів життя.

Особливо актуальним стає дотримання прав людини в нашій країні, оскільки останні законодавчі ініціативи з боку влади ведуть до звуження прав і свобод працівників, порушення міжнародних договорів, ратифікованих Україною, що визначають стандарти у сфері соціально-економічних і трудових відносин.

Сьогодні в усьому світі та Україні вкрай необхідне об’єднання спільних зусиль в інтересах дотримання прав і свобод людини як основи подальшого розвитку громадянського суспільства!

Джерело: офіційний веб-портал ФПУ