header-image

Сумська міська організація Профспілки в листі-зверненні від 17 січня 2020 року в черговий раз акцентує увагу міського голови і органів місцевого самоврядування на доцільності впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти і шкільних відділень НВК міста Суми муніципального проєкту "Онлайн школа. Управління школою і E-learning платформа".

У листі-відповіді управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради від 29.10.2019 № 258/11-11 зазначено, що напрям цифровізації освіти передбачає перехід від паперових носіїв до електронного документообігу, але на даний час жодним нормативно-правовим актом, в тому числі і галузевим, не відмінено ведення класного журналу, а для класних керівників – ще й заповнення щоденників учнів. Освітяни засвідчують, що таке дублювання інформації призводить до збільшення робочого часу педагога, а саме їх навантаження, що суттєво змінює умови праці, про що педагогічних працівників і не попереджали на початок 2018-2019 навчального року. Саме відсутність заохочення педагогів за виконання додаткової роботи і призвело в подальшому до того, що частина педагогічних працівників перестала своєчасно вносити оцінки в систему, а деякі заклади перестали користуватися системою Онлайн школа.

При формуванні міського бюджету на 2020 рік потреба у коштах на вищезазначені надбавки не обраховувалась, а, відповідно, і не включена в міський бюджет 2020 року.

Незважаючи на вищевикладене, зазначений вище проєкт продовжує впроваджуватись в освітній процес закладів, більше того, він не передбачений жодною міською програмою, питання його фінансування не розглядалось на сесії міської ради, хоча кошти міського бюджету регулярно витрачаються на його функціонування, поповнюючи бюджет іншого регіону України.

Освітян обурює той факт, що у 2020 році в міському бюджеті не передбачено належних коштів на капітальні ремонти закладів освіти, НУШ, підвищення розміру надбавки педагогічним працівникам за престижність педагогічної праці, але наполегливо просувається проєкт Онлайн школа.

Останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння освітян, став тиск куратора проєкту секретаря Сумської міської ради Баранова А.В. на управління освіти і науки Сумської міської ради і, відповідно, керівників закладів загальної середньої освіти щодо необхідності продовження функціонування зазначеного вище проєкту, незважаючи на повідомлення служби безпеки України від 18.12.2019 № 7500 про порушення норм Закону України «Про інформацію» в частині використання інформації з обмеженим доступом та конфідеційної у процесі реалізації вказаного вище проєкту, так як він не має відповідної комплексної системи захисту інформації та використовує послуги несертифікованої компанії.

Вкотре засвідчуємо, що освітяни підтримують розвиток цифрових сервісів у роботі закладів освіти, але вважаємо, що це має відбуватись за певних умов, а саме: за наявності відповідного сучасного технічного забезпечення, завчасного навчання вчителів щодо його користування, забезпечення програмою з високим ступенем захисту персональних даних, забезпечення конфіденційності інформації щодо особистих даних вчителів, батьків, оцінювання кожного учня та проведення обов’язкової оплати праці педагогічних працівників галузі, які є учасниками муніципального проєкту за рахунок коштів міського бюджету.

Враховуючи вищевикладене та наявність більш значущих питань забезпечення життєдіяльності галузі «Освіта» міста Суми, міська Профспілка наполягає на зупиненні проєкту «Онлайн школа. Управління школою і E-learning платформа» з 01.01.2020 року.

Лист міської Профспілки від 17.01.2020 р. 

За дорученням президії, голова міської організації Профспілки Людмила Гога