header-image

Федерацією профспілок України розпочато підготовчу роботу до колективних переговорів з укладення Галузевої угоди на новий строк з урахуванням завдань, визначених Стратегією діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Європейський вибір», рішень Ради та Президії ФПУ щодо посилення захисту трудових, соціальних та економічних прав й інтересів працівників в умовах реформ. 

Зокрема, 8 вересня 2017 року укладена Угода про створення СПО об’єднань профспілок. Постановою Президії ФПУ від 05.10.2017р. №П-10-4 схвалено проект Декларації цілей і завдань профспілкової сторони на консультації та переговори з укладення Генеральної угоди на новий строк з повноважними представниками Кабінету Міністрів України та Спільного представницького органу об’єднань організацій роботодавців.

Генеральна угода має ґрунтуватися на усвідомленні соціальними партнерами необхідності: забезпечення продуктивної зайнятості та достатньої кількості робочих місць з гідними умовами праці; справедливого розподілу результатів праці, ліквідації бідності серед працюючих;справедливого розподілу результатів праці, ліквідації бідності серед працюючих; забезпечення сталого розвитку економіки та розвитку трудового потенціалу; створення безпечних та здорових умов праці, безумовного виконання норм законодавства про працю; забезпечення гендерної рівності та заборони дискримінації; реалізації прав й інтересів працівників, членів їх сімей у сфері соціального захисту та страхування; дотримання права молоді на доступну якісну освіту, перше робоче місце, житло, підтримку ветеранів праці.

Міська організація профспілки