header-image

20 грудня 2017 року в спеціалізованій школі №2 відбулось розширене засідання VIII пленуму Сумського міського комітету профспілки.

Участь в роботі пленуму взяли начальник управління освіти і науки Сумської міської ради Антоніна Данильченко, голова Сумського ОК Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Осадчий, голови профкомів первинних профспілкових організацій, члени профспілки – учасники галузевої спартакіади освітян. 

Головуючий пленуму Людмила Гога акцентувала увагу присутніх на питаннях порядку денного, а саме:

- хід виконання Угоди між управлінням освіти і науки Сумської міської ради та Сумським міським комітетом профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки в Розділі 5 «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку» та Розділі 6 «Нормування і оплата праці», Розділі 7 «Охорона праці та здоров’я» у 2017 році;

- внесення змін і доповнень до Угоди між управлінням освіти і науки Сумської міської ради та Сумським міським комітетом профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки;

- показники проекту міського бюджету галузі «Освіта»: перспективи, пріоритети і основні завдання розвитку галузі в 2018 році;

- спортивно-масова робота міської організації Профспілки та підсумки XX галузевої спартакіади серед працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Суми у 2017 році.

У спільному звіті Сторін Угоди голова МК Профспілки Людмила Гога зазначила, що протягом 2017 року положення Угоди сприяли розширенню та регулюванню трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників галузі в межах чинного законодавства. Угода стала базовою для прийняття колективних договорів, внесенню до них змін і доповнень безпосередньо в трудових колективах, сприяла виконанню питань регуляції виробничих відносин в освітній галузі міста, зайнятості, оплати праці, охорони праці, застосування стимулюючих заходів до якісної, результативної роботи. Міська Профспілка реалізувала свої основні статутні цілі і завдання, в першу чергу, через механізм соціального партнерства, здійснювала громадський контроль виконання норм Угоди при вивченні стану дотримання трудового законодавства в закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста. 

Реалізація Угоди сприяла підвищенню заробітної плати освітян, збереженню соціальних гарантій, пільг і компенсацій, запровадженню ряду виплат відповідно до ст. 57, ст. 61 Закону України «Про освіту», заохоченню педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, турнірів; керівників гуртків та зразкових колективів, переможців фахових конкурсів тощо. У 2017 році продовжено фінансування професійно-технічних навчальних закладів за рахунок місцевого бюджету.

Разом з тим, міській Профспілці та управлінню освіти і науки  Сумської міської ради не вдалося забезпечити виконання ряду положень Угоди, насамперед, через недостатнє фінансування галузі. Вимагають вирішення питання дотримання чинного законодавства  в частині термінів виплати заробітної плати педагогічним працівникам за період щорічної відпустки, введення в штатні розписи закладів інженерів з охорони праці і техніки безпеки. Через відсутність коштів не здійснюється виплата матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, всім категоріям працівників, включаючи педагогічних, в сумі до одного посадового окладу.

Голова ОК Профспілки Сергій Осадчий у своєму виступі зупинився на деяких аспектах Закону України «Про освіту», поінформував присутніх про ряд зустрічей і перемовин із владою щодо  вимог Профспілки до основного кошторису країни на 2018 рік, окреслив завдання для організаційних ланок щодо збереження та подальшого організаційного зміцнення первинних профспілкових організацій в умовах реформування освітньої галузі.

Актуальним питанням пленуму стало внесення змін до Угоди в Додаток №4 «Положення про преміювання працівників за високі досягнення в роботі», з метою врахування премій до свят при обчисленні заробітної плати для забезпечення її мінімального розміру. 

Інформуючи профспілковий загал, голова МК Профспілки Людмила Гога зазначила, що в грудні міська Профспілка запропонувала керівникам і головам профкомів розглянути питання внесення змін в пункти Положення про преміювання працівників та викласти Положення в новій редакції. Міською Профспілкою було розроблено і направлено в навчальні заклади проект змін до Положення про преміювання працівників закладу та відповідний пакет документів. Відповідальні особи закладів освіти оперативно спрацювали в даному питанні.

Про перспективи, пріоритети та основні завдання розвитку галузі «Освіта» в 2018 році присутніх поінформувала Антоніна Данильченко – начальник управління освіти і науки, презентувавши профспілковому загалу показники проекту міського бюджету галузі «Освіта» на 2018 рік.

Традиційно на грудневому засіданні було урочисто підбито підсумки XX галузевої спартакіади серед працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти у 2017 році, з якими можна ознайомитися за посиланням:

Церемонія урочистого підведення підсумків XX галузевої спартакіади серед працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у 2017 році

 

Робота засідання відбулася конструктивно і злагоджено, за усіма питаннями порядку денного відбулася предметна розмова і прийнято відповідні постанови.

Голова МК Профспілки Людмила Гога