header-image

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. №22 «Про підвищення оплати педагогічних працівників» передбачено підвищення з 1 січня 2018 року посадового окладу (ставки заробітної плати) на  10 відсотків певним категоріям педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015р. № 6 «Деякі питання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», освітня субвенція з державного бюджету спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників таких типів закладів та установ освіти:

1) заклади загальної середньої освіти усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів «заклад дошкільної освіти – заклад загальної середньої освіти», «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти»;

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) заклади загальної середньої освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; заклади загальної середньої освіти для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів);

6) заклади загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;

7) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 

8) державні заклади вищої освіти, перелік яких визначено додатком 10 Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” (фінансове забезпечення яких з 1 січня 2018 р. здійснюватиметься з місцевих бюджетів), та комунальні заклади вищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392”.

Уряд постановив Міністерству освіти і науки України спільно з Міністерством Фінансів України за підсумками виконання Державного бюджету України на 2018 рік за перше півріччя 2018 року розглянути питання щодо підвищення з 01.09.2018 року оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників, до яких відносяться педагогічні працівники дошкільних відділень НВК, закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

 Постанова КМУ  Про підвищення оплати праці педагогічних працівників від 11 січня 2018 р. № 22

Голова МК Профспілки

Людмила Гога