header-image

На виконання постанови розширеного засідання президії міської організації профспілки працівників освіти від 27.02.2018 року, за дорученням президії та профактиву міста, 02.03.2018 року спрямовано звернення до міського голови міста Суми Олександра ЛИСЕНКА, начальника департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради Світлани ЛИПОВОЇ, голови постійної комісій з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі, та послуг, регуляторної політики Володимира ШИЛОВА та голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Віталія Мельника з приводу врегулювання питань недостатнього обсягу освітньої субвенції на оплату праці більше 2050 педагогічних працівників закладів освіти міста Суми, яка здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 

Така ситуація склалась у зв’язку із введенням в дію з 01.01.2018 року Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, відповідно до якої розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, який обраховується виходячи із розрахункової наповнюваності класів, яка для міст обласного значення становить 27; контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 05.09.2016 року; навчального плану; заробітної плати вчителя.

Враховуючи вищевикладене, дійшли висновку, що у формульному розрахунку занижена кількість учнів загальної середньої освіти м. Суми на 854 особи (станом на 01.09.2017 року кількість учнів становить 26198 осіб, тоді як кількість учнів на 01.09.2016 року становить 25344 особи); не враховано реальну середню наповнюваність класів, яка становить 28,62,  так як по деяких закладах освіти м. Суми вона коливається від 25,3 до 30,4.

Крім того, у формульному розрахунку не враховано оплату праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, розмір якої складає близько 5,5 млн. грн. без нарахувань

Також, у формульному розрахунку не враховано оплата праці педагогічних працівників у закладах із спеціалізацією мистецького напрямку, а саме: художньо-естетичного профілю (ССШ № 7, 29), де учні одночасно з повною загальною середньою освітою здобувають мистецьку освіту, яка полягає в набутті здобувачем компетентностей в обраному виді мистецтва.

Станом на 01.01.2018 року у закладах загальної середньої освіти м. Суми функціонують 98 груп подовженого дня, проте оплата праці вихователів не прораховується у формульному розрахунку.

Встановлені рішенням виконавчого комітету надбавки педагогічним працівникам за високі досягнення у праці в розмірі від 10 до 30 відсотків посадового окладу за перемоги у фахових конкурсах, підготовку переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів тощо також не передбачені у формульному розрахунку освітньої субвенції на 2018 рік.

Доведена на 2018 рік сума освітньої субвенції в розмірі 259,3 млн. грн. не покриває усіх вищеперерахованих витрат на виплату заробітної плати з нарахуванням. А залишки освітньої субвенції 2017 року використані у 2018 році на матеріально-технічне оснащення 114 перших класів, у яких в 2018-2019 н.р. першокласники навчатимуться за новим державним стандартом початкової загальної освіти.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з 01.01.2018 року підвищуються на 10 відсотків. Але станом на 02.03.2018 року дана постанова не виконується, що призвело до заборгованості у виплаті заробітної плати

Отже, знівельовано заяви Уряду про 25% підвищення заробітної плати учителям з 01.01.2018 року. Адже реально у місті Суми вона підвищилась для всіх працівників, в тому числі і педагогічних, з 01.01.2018 року на 10% у звязку із підвищення розміру мінімальної заробітної плати і відповідно 1 тарифного розряду ЄТС. Розмір надбавки за престижність праці залишився незмінним і становить 15% посадового окладу. В кошторисах закладів закладено 30% розмір грошової винагороди за сумлінну працю педагогічним працівникам, а освітня субвенція передбачає 100% її розмір. Оплата за індивідуальну форму навчання здійснюється із затримкою в один місяць.

Управління освіти і науки Сумської міської ради з огляду на ситуацію, що склалась, листом від 20.02.2018 року звернулось до директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради з проханням виділити додаткові кошти на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями за рахунок міського бюджету у сумі 31040541,00 гривень. Але станом на 02.03.2018 року відповідь департаменту фінансів на звернення управління освіти і науки відсутня.

Така ситуація викликає заслужене обурення педагогів діями влади і створює соціальну напругу в колективах, адже передбачає жорстку економію бюджетних коштів, відсутність оплати за заміну тимчасово відсутніх працівників, призведе до значних скорочень педагогічних працівників із числа вчителів української та англійської мови з огляду на відсутність поділу класів на підгрупи для вивчення предметів, до протистояння, втрати довіри до органів державної влади. І це не вичерпний перелік можливих негативних наслідків.

Висловлюючи суспільну думку педагогічної громади міста Суми, Сумська міська організація профспілки працівників освіти і науки України звернулась до міського голови міста Суми Олександра ЛИСЕНКА, підрозділів міської ради та голів депутатських комісій з проханням вирішити на користь педагогічних працівників закладів освіти міста наступні питання:

1. Виділити додаткові кошти на оплату праці педагогічних працівників з нарахуваннями за рахунок міського бюджету у сумі 31040541,00 гривень.

2. Терміново ввести в дію постанову Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», виділивши відповідні кошти з міського бюджету на перерахунок посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 01.01.2018 року, та провести зазначені виплати у березні 2018 року.

3. Розглянути питання підвищення на 10% посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти, ПТНЗ та інших закладів і установ, оплата праці яких здійснюється за рахунок міського бюджету, шляхом встановлення їм надбавок згідно пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 1298 та пунктом 4 наказу Міністерства освіти і науки України №557 з метою недопущення порушення міжпосадового рівня оплати праці педагогів, конфліктних ситуацій та справедливого невдоволення педагогами міста низькою оцінкою влади їхньої складної, важливої, відповідальної педагогічної праці. 

Подаємо повний текст звернення до міського голови міста Суми Олександра ЛИСЕНКА

        Голова комітету міської організації Профспілки Людмила Гога