header-image

22 березня 2018 року відбувся VII пленум Сумського обласного комітету профспілки працівників освіти. На порядку денному питання: 

  • Стан фінансового забезпечення трудових і соціально економічних прав та інтересів працівників закладів освіти в умовах запровадження Закону України «Про освіту» у 2018 році
  • Організаційна діяльність профспілкових організацій в об’єднаних територіальних громадах
  • Виконання бюджету 2017 року та показники бюджету на 2018 рік

У доповіді з першого питання порядку денного голова обласного комітету Профспілки Сергій ОСАДЧИЙ зазначив, що підпорядковані ОК Профспілки організації визнані такими, що відповідають критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання угод різних рівнів і делегування представників для проведення соціального діалогу.


Було окреслено соціальні стандарти, які діють в галузі «Освіта», постанови Уряду щодо підвищення оплати праці педагогічних працівників з 01.01.2018 року та пропозиції ЦК Профспілки по внесенню змін до урядових постанов щодо підвищення оплати праці всім педагогічним працівникам з 01.01.2018 року, виходячи з фінансових можливостей місцевих бюджетів, та фіксованого розміру надбавки за престижність педагогічної праці. ОК Профспілки зосередив зусилля на місцях щодо проведення відповідної роботи з депутатами різних рівнів, міськими головами, головами районних рад та ОТГ, фінансовими органами та органами освіти і науки для фінансового забезпечення підвищення посадових окладів. Нажаль, на сьогоднішній день в містах Конотоп і Глухів не затверджено міський бюджет на 2018 рік і видатки проводяться по тимчасовим кошторисам.

На фінансування ПТНЗ в області не вистачає  900 тис.грн., на заклади загальної середньої освіти і НВК – 69 млн.477 тис.грн., на заклади дошкільної освіти – 25млн. 681 тис.грн., ВНЗ та інших установ освіти, що фінансуються з місцевого бюджету з урахуванням освітньої субвенції 4 млн. 110 тис. В той же час, за даними державних фінансових органів, залишки невикористаної освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів за 2017 рік склали станом на 01.01.2018 року  97млн.531 тис.грн. Тобто, це кошти, які освітяни мали б отримати у 2017 році.

Тому, голова ОК привернув увагу керівників організаційних ланок профспілки на активізації роботи щодо ефективного використання норм законодавства з оплати праці педагогічних працівників та положень галузевої Угоди, а саме: виплати надбавок за престижність праці в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість в роботі, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем. Недостатньо затверджені місцевими радами обсяги місцевих бюджетів та обсягів освітньої субвенції і неефективне її використання призводять до порушення трудових прав працівників щодо виплати заробітної плати педагогічним працівникам в повному обсязі. Особливо гострою постала проблема виплати педагогічним працівникам надбавки за престижність педагогічної праці з ухваленням постанови КМУ від 11.01.2018 №23, якою запроваджено мінімальний розмір надбавки 5% і максимальний 30% для різних категорій педагогічних працівників у різний період. Дії органів місцевого самоврядування нівелюють на місцях урядові рішення про підвищення оплати праці педагогів у 2018 році на 25%. Оскільки фактично нарахована заробітна плата працівників, серед яких дошкільники та позашкільники, не збільшується, а подекуди навіть зменшується.

Голова ОК зосередив увагу на порушеннях в оплаті праці працівників, які працюють в інклюзивних класах, педагогам за завідування методичних об’єднань. Не передбачено підвищення з 01.01.2018року посадових окладів педагогічним працівникам дошкільних відділень НВК, за галузевою ознакою викладачам спеціальних дисциплін ПТНЗ а також керівникам, їх заступникам, старшим майстрам, майстрам виробничого навчання та іншим, що призвело до конфліктних ситуацій та невдоволення працівниками розміром оплати праці одного і того ж закладу.  

Продовжується зрівнялівка в оплаті праці кваліфікованих працівників та тих, які виконують просту некваліфіковану роботу. Впровадження нового розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2018р. на рівні 3723 грн. призвело до того, що працівники 1-11 тарифних розрядів ЄТС сьогодні отримують однакову заробітну плату.

Профспілковим працівникам сьогодні потрібно домагатися від органів місцевого самоврядування виконання норм ч.4 ст.77 Бюджетного кодексу, відповідно якої при затвердженні бюджету у першочерговому порядку  має забезпечуватись потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці. Сьогодні ми маємо приклади, коли маючи відповідний фінансовий ресурс на місцях, "освіта" не може отримати кошти на оплату праці в повному обсязі. Депутати намагаються вирішити свої питання, забуваючи про своє призначення, в першу чергу виконати зобов’язання по оплаті праці працівників бюджетної сфери в повному обсязі. Наприклад, в м. Конотоп, замість того, щоб забезпечити видатки на оплату праці закладів освіти в повному обсязі залишки коштів минулого року в розмірі  70 млн.грн. поклали на депозит. На оплату праці працівників міської ради понад передбачені нормативними документами розміри оплати праці виділили ще додатково 10 млн. грн. Тоді як на оплату праці працівникам міста на рік не вистачає 11 млн.грн. Всім відома інформація, що Сумська область посідає 5 місце серед областей України по розміру бюджетних коштів, які були покладені на депозити у 2017 році, і які мали б працювати на людей області. 

В обговоренні доповіді виступили голови Ямпільської районної організації Профспілки Наталія БОСАК, Роменської міськрайонної організації Профспілки Микола ТАРАЛА, Сумської міської організації Профспілки Людмила ГОГА, які поінформували присутніх про дії влади, які спрямовані на погіршення умов оплати праці працівників, зокрема, у зменшенні розміру надбавки за престижність педагогічної праці в м. Ромни до 5% і м. Ямпіль у лютому до 6%, невиконання в м. Суми з 01.01.2018 року постанови КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», причини недофінансування на оплату праці педагогічним працівникам та дії профспілки, спрямовані на врегулювання ситуації, яка склалась. 

Друге питання порядку денного продиктовано часом і було висвітлене та обговорене з метою необхідності збереження цілісності та дієвості профспілкових організацій, з огляду на процеси децентралізації в частині створення та реєстрації профспілкових організацій новостворених громад.

Начальник фінансового відділу – головний бухгалтер ОК Профспілки Олена ПАВЛОВА поінформувала членів комітету про виконання бюджету організації за 2017 рік та проект бюджету на 2018 рік, який сформовано на основі бюджетів міськрайонних організацій та бюджету обласної організації Профспілки.

З усіх питань порядку денного схвалено відповідні рішення.

                                           Голова МК Профспілки Людмила Гога