header-image

28 березня 2018 року Сумська міська рада вирішила підтримати та направити звернення до Голови Верховної Ради України Андрія ПАРУБІЯ, Прем'єр-міністра України Володимира ГРОЙСМАНА та народних депутатів України від м. Суми Олега МЕДУНИЦІ та Олександра СУГОНЯКИ з приводу неврегульованості питань в частині недостатнього обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці більш ніж 2050 педагогічних працівників закладів освіти м. Суми та недостатнього обсягу медичної субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.

Зокрема, в галузі «Освіта» з року в рік обсяги освітньої субвенції не забезпечують виконання делегованих повноважень державою.

2018 рік буде третім роком як міський бюджет м. Суми за рахунок своїх власних доходів забезпечує фінансування професійно-технічних навчальних закладів м. Суми, які раніше утримувались за рахунок коштів Державного бюджету України.

За новим формульним розрахунком розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088, розподіл субвенції здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що обраховується, виходячи із розрахункової наповнюваності класів, яка для міст обласного значення становить 27 осіб; контингенту учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періоду (тобто станом на 05.09.2016 року); навчального плану, який передбачає середню кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для відповідних типів закладів загальної середньої освіти (тобто для 1-4 класів – 25 годин на тиждень, для 5-9 класів – 34 години на тиждень, 10-11 класів – 38 годин на тиждень); заробітної плати вчителя, яка визначена як середній (розрахунковий) розмір заробітної плати вчителя закладів загальної середньої освіти з нарахуваннями на плановий бюджетний період.

У загальноосвітніх закладах міста зберігається тенденція збільшення кількості класів та учнів (у 2015 - 2016 навчальному році їх кількість становить – 905 класів та 25013 учнів; у 2016 - 2017 відповідно – 933 класи, 25506 учнів; 2017 – 2018 – 954 класи, 26360 учнів; очікувана кількість з 01.09.2018 – 990 класів, 27479 учнів, середньорічна кількість на 2018 рік складає 966 класів, 26732 учнів). 

Таким чином, у формульному розрахунку занижена кількість класів на 33 од., учнів загальної середньої освіти на 1 284 особи та не враховано:

- реальну середню наповнюваність класів, яка становить 28,62, а по деяких закладах освіти м. Суми вона коливається від 25,3 до 30,4;

- поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти (англійська та українська мови, фізична культура), як це передбачено Порядком поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128;

- оплату праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, порядок організації якої регламентується Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 (дані – Положення). Відповідно до Положення індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров’я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад; а також осіб, щодо яких неможливо забезпечити навчально-виховний процес у закладах середньої загальної освіти за груповою формою навчання. Станом на 20.01.2018 року кількість осіб, яким організовано індивідуальну форму навчання, становить 133 учні та оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти;

- плату праці педагогічних працівників у закладах із спеціалізацією мистецького напрямку, а саме: художньо-естетичного профілю, де учні одночасно з повною загальною середньою освітою здобувають мистецьку освіту, яка полягає в набутті здобувачем компетентностей в обраному виді мистецтва.

Крім того, при формуванні міського бюджету на 2018 рік розрахунок заробітної плати педагогічних працівників здійснювався, виходячи з умов оплати праці, діючих станом на 01.12.2017 року, тому вимоги щодо підвищення посадових окладів на 10 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» не були враховані.

Доведений на 2018 рік обсяг освітньої субвенції в розмірі 259,3 млн грн. не покриває усіх вищеперерахованих витрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Дефіцит коштів станових 32,5 млн гривень.

Така ситуація викликає заслужене обурення педагогів діями влади і створює соціальну напругу в колективах, адже передбачає жорстку економію бюджетних коштів, відсутність оплати за заміну тимчасово відсутніх працівників, призведе до значних скорочень педагогічних працівників із числа вчителів української та англійської мови, втрати довіри до органів державної влади. І це не вичерпний перелік можливих негативних наслідків.

Тобто на даний час склалася гостра ситуація з виплатою заробітної плати педагогічним працівникам закладів освіти м. Суми, яка здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у зв’язку з чим виникає необхідність у вирішенні питання щодо забезпечення обсягів освітньої субвенції фінансовим ресурсом у повному обсязі з державного бюджету. 

Також вважаємо за доцільне розглянути можливість внесення змін до Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, врахувавши в ній: 

- зростання контингенту учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (група I), 

- фактичну мережу класів та учнів станом на 5 вересня поточного року,

- кошти на оплату праці учителів за проведення індивідуальної форми навчання, 

- поділ класів на підгрупи для вивчення окремих предметів,

- фінансування закладів із спеціалізацією мистецького напрямку, - йдеться у зверненні.

 Рішення Сумської міської ради від 28.03.2018 №3234-МР

 Звернення Сумської міської ради від 28.03.2018

Голова міського комітету Профспілки Людмила Гога