header-image

Міністерство освіти і науки України розглянуло звернення міської Профспілки від 02.03.2018 щодо формули розподілу освітньої субвенції і статистичних даних, задіяних у ній, та стосовно недостатнього обсягу освітньої субвенції на 2018 рік і  повідомляє наступне.

Розподіл коштів освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється за допомогою формули, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України (на 2018 та наступні роки - від 27 грудня 2017 р. № 1088). Проект зазначеної постанови було розроблено міжвідомчою робочою групою, створеною у МОН ще у березні 2017 р. Ця формула кардинально відрізняється від попередніх, які діяли з 2002 р.

Метою цього документа є неупереджений та прозорий розподіл освітньої субвенції між адміністративно-територіальними одиницями при спрямуванні її на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах освіти, визначених статтею 1032 Бюджетного кодексу України.

Нова формула розподілу освітньої субвенції діє перший рік і буде доопрацьовуватися.

Щодо недостатнього обсягу освітньої субвенції для бюджету м. Суми МОН інформує.

Статтями 89 і 90 Бюджетного кодексу України визначено, що всі видатки на заклади освіти, засновані на комунальній власності, здійснюються з відповідних місцевих бюджетів.

Відповідно, запроваджена статтею 1032 Бюджетного кодексу освітня субвенція - це не єдине джерело фінансування у 2015-2016 рр. - поточних видатків закладів загальної середньої освіти, а з 01 січня 2017 р. - виключно оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників у типах закладів освіти, визначених статтею 1032 Бюджетного кодексу України.

Необхідно наголосити, що формула розподілу освітньої субвенції на 2017 рік була затверджена лише в березні 2017 р., тому розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами під час формування Державного бюджету України на 2017 рік мав певну специфіку. Результатом цього стало не завжди обґрунтоване та виважене збільшення (зменшення) обсягів субвенції порівняно з попереднім роком. Так, наприклад, обсяг освітньої субвенції для бюджету м. Суми в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшився на 16,3 % .

Якщо взяти до уваги те, що в обсягах освітньої субвенції на 2016 рік були передбачені всі поточні видатки на утримання закладів загальної середньої освіти (а заробітна плата педпрацівників становила лише їх частину), то можна сказати, що фактичне зростання обсягів видатків на оплату праці у 2017 році становило суттєво більше, ніж 16,3 % порівняно з 2016 роком, що не відповідає фактичним змінам, які відбулися в освіті м.Суми.

Розподіл обсягів освітньої субвенції здійснюється за допомогою формули на основі статистичних даних, зокрема щодо контингентів учнів загальноосвітніх навчальних закладів за їх типами в розрізі окремих місцевих бюджетів, а статистична звітність щодо загальноосвітніх навчальних закладів розробляється один раз на рік станом на 05 вересня. Форма статистичної звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу» затверджена наказом МОН від 08.07.2016 № 813 (за погодженням з Держстатом) та зареєстрована у Міністерстві юстиції 28 липня 2016 р. за № 1056/29186.

Частиною другою статті 153 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» встановлено, що проект закону про державний бюджет України на наступний рік подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України не пізніше 15 вересня, тому Міністерство фінансів (з метою своєчасного формування ним показників бюджету на наступний рік) вимагає від МОН подання інформації щодо розподілу освітньої субвенції не пізніше І декади серпня, відповідно до цього статистичні дані в розрізі місцевих бюджетів від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних держадміністрацій мають надходити до МОН не пізніше липня.

Виходячи з викладеного, влітку 2017 р. при розподілі освітньої субвенції на 2017 рік були використані статистичні дані (які надійшли до МОН з департаментів (управлінь) освіти і науки облдержадміністрацій в розрізі обласних бюджетів, бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та об’єднаних територіальних громад) станом на 05 вересня 2016 р.

Відповідно до пункту 3 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», обласні державні адміністрації мають право подати до МОН, як головного розпорядника коштів освітньої субвенції, пропозиції щодо перерозподілу видатків субвенції між місцевими бюджетами за результатами місячного/квартального звіту про виконання місцевих бюджетів.

Статтею 95 Конституції України встановлено, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Виходячи з викладеного, збільшити обсяг освітньої субвенції на 2018 рік для бюджету м. Суми можливо або шляхом внесення Верховною Радою України змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», або шляхом перерозподілу обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

Також необхідно зазначити, що за певних умов ще одним додатковим джерелом видатків на утримання закладів загальної середньої освіти можуть бути кошти стабілізаційної дотації, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, головним розпорядником яких є Міністерство фінансів, а також кошти Державного фонду регіонального розвитку, головним розпорядником яких є Міністерство регіонального господарства, - йдеться у листі.

 Лист МОН від 12.04.18 № 1/11-4050

Голова міського комітету Профспілки Людмила Гога