header-image

18 квітня міська Профспілка отримала від Сумської обласної державної адміністрації за підписом застпуника голови Сумської ОДА Миколи ПОДОПРИГОРИ лист-відповідь на звернення міської Профспілки щодо зміни формули розподілу освітньої субвенції, як наслідок, недостатнього обсягу освітньої субвенції для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам міста Суми.

В листі зазначено, що зміни у формульному розподілі освітньої субвенції є відображенням державної політики у галузі освіти, спрямованої на скорочення неефективних витрат та посилення відповідальності місцевих органів влади за використання бюджетних коштів.

Відносно видатків на оплату праці, які виникають при поділі класів на підгрупи, утриманні спеціалізованих навчальних закладів, проведення індивідуального навчання учнів, слід зазначити, що відповідно до пункту 8 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджета місцевим бюджетам" місцеві ради мають право додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих бюджетів оплату поточних та капітальних видатків закладів та установ освіти.

При опрацюванні стану забезпечення коштами освітньої субвенції адміністративно-територіальних одиниць області, Сумською ОДА було встановлено, що запропонована формула не заовольняє потреби сільських регіонів з низькою щільністю населення, тому на адресу МОН України направлено лист з пропозиціями щодо зміни порядку формульного розрахунку освітньої субвенції для поліського регіону Сумської області, - йдеться в листі.

 Лист Сумської ОДА від 16.04.2018 - 1 аркуш

 Лист Сумської ОДА від 16.04.2018 - 2 аркуш

Голова міського комітету Профспілки Людмила Гога