header-image

ГАЛУЗЕВА УГОДА між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (зі змінами у редакції від 19.04.2018) зареєстрована Міністерством соціальної політики України від 01.06.2018, реєстраційний номер 16.

Зміни та доповнення, внесені в ГАЛУЗЕВУ УГОДУ постановою V пленуму ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, що відбувся 19.04.2018,  спрямовані на вирішення Сторонами УГОДИ відповідних домовленостей і зобов’язань. 

Так, змінено назви типів навчальних закладів на відповідні заклади освіти

Зміни у розділі 3 «Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі» 

Змінено домовленості Сторін та доповнено УГОДУ наступними підпунктами пункту 3.3 УГОДИ, якими МОН та ЦК Профспілки зобов’язалися вживати заходи для: 

3.3.2. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів закладів професійно-технічної освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

3.3.3. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту». 

3.3.4. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції. 

3.3.5. Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», з тим, щоб обрахунки за її складовими були максимально наближені до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників. 

3.3.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі. 

3.3.7. Недопущення утворення залишків освітньої субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та інших закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці. 

3.3.8. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання. 

3.3.9. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу між відповідними місцевими бюджетами. 

3.3.10. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти. 

3.3.11. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб. 

3.3.12. Забезпечення видатків на підготовку кадрів вищими закладами освіти (III-IV рівнів акредитації), необхідних для дотримання трудових прав працівників, створення необхідних умов навчання та праці. 

3.3.13. Посилення кадрового потенціалу органів управління освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад. 

В пункті 3.4 Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам вживати заходів для: 

3.4.2. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту». 

3.4.3. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції, належного щомісячного її розподілу. 

3.4.4. Ефективного розподілу освітньої субвенції для максимального наближення його обсягів до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників, удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». 

3.4.5. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо обов’язкового спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі. 

3.4.6. Недопущення утворення залишків субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці. 

3.4.7. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалено від їх місця проживання. 

3.4.8. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу. 

3.4.9. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти. 

3.4.10. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб. 

3.4.11. Розширення кола стипендіатів на отримання академічних стипендій. 3.4.12. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів професійно-технічних закладів освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». 

Зміни в розділі 5 «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку» 

У пункті 5.1.12 Міністерством освіти і науки України взято зобов’язання вжити заходів для внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на виплату академічних стипендій в частині забезпечення права закладів вищої освіти надавати матеріальну допомогу студентам та здійснювати їх заохочення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення». 

Домовленості, передбачені пунктом 5.2, доповнено підпунктами, згідно з якими Сторони Угоди: 

5.2.11. Вживатимуть заходів для внесення змін до законодавства щодо встановлення: 

 • скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами 
 • збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам закладів дошкільної освіти комбінованого типу, з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами. 

5.3. Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки: 

 • 5.3.6. Забезпечити призначення керівників комунальних закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, профспілкового комітету, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) та громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого засновником на підставі Типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Не допускати припинення безстрокового трудового договору з керівниками комунальних закладів освіти, зокрема у зв’язку зі зміною засновника. 
 • 5.3.25. Встановлювати тривалість робочого часу учителів-дефектологів, учителів-логопедів, практичних психологів навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів за нормами, передбаченими для цих працівників спеціальних шкіл-інтернатів. 

Доповнено зобов’язаннями пункт 5.4, згідно з якими ЦК Профспілки вживе заходів щодо: 

 • 5.4.4. Здійснення контролю за призначенням заступників керівника, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти на вакантні посади та звільнення їх з посад керівником цього закладу, оголошенням конкурсу на вакантні посади відповідно до чинного законодавства. 
 • 5.4.5.Співпраці з органами управління освітою та органами управління об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст з метою попередження порушень норм законодавства, недопущення необґрунтованого закриття навчальних закладів та звільнення їх працівників. 
 • 5.4.6.Ініціювання розгляду відповідними органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, випадків відмови роботодавцями усунути виявленні порушення трудового законодавства для вжиття необхідних заходів реагування або звернення до судових органів. 

Зміни у розділі 6 «Нормування і оплата праці» 

У розділі 6 МОН України в додаткових пунктах зобов’язується: 

 • 6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.10.2010 № 926, що стосується виплати надбавки в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки заробітної плати, в тому числі годинної) з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам. 
 • 6.1.3. Вживати заходів для встановлення: посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат зі збільшенням його за кожною наступною кваліфікаційною категорією не менше ніж на 10% найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії зі збільшенням його за кожним наступним посадовим окладом не менше ніж на 10% від попереднього схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» 
 • 6.1.4. Вжити заходів для внесення змін до законодавства щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інших доплат за виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, доплат за роботу у гірській місцевості та інших виплат тим працівникам, заробітна плата яких менша від розміру мінімальної заробітної плати; 
 • 6.1.6. Вжити заходів для вирішення питання щодо: підвищення розмірів посадових окладів науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам вищих закладів освіти підвищення розмірів посадових окладів тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників з числа осіб, які мають освітній рівень бакалавра 

Пункт 6.2 Угоди доповнено домовленостями Сторін: 

 • 6.2.5. Вживати заходів для: удосконалення умов оплати праці працівників галузі, зокрема музичних керівників закладів дошкільної освіти, працівників методичних кабінетів, центрів, тренерів-викладачів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторій вищих закладів освіти, інженерів з охорони праці та інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати; 
 • 6.2.6. Вживати заходів для забезпечення до 2023 року поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту», передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб з затвердженням відповідної Схеми посадових окладів та недопущення при удосконаленні умов оплати праці працівників бюджетної сфери звуження цих законодавчих норм педагогічним і науково-педагогічним працівникам. 

Пункт 6.3 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки: 

 • 6.3.4. При встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами: забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, якими не встановлено будь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру доплати конкретному педагогічному працівникові. 
 • 6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому закладі загальної середньої освіти, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, та які мають години навантаження на посаді вихователя групи продовженого дня, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом). 
 • 6.3.23. Забезпечення доплати за роботу в інклюзивних класах (групах) у максимальному розмірі 20% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096». 
 • 6.3.25. Забезпечувати встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів. 6.3.26. Забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі. 6.3.27. Забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі. 
 • 6.3.28. Забезпечити встановлення доплати вчителям за керівництво філією закладу загальної середньої освіти з чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної плати, як це передбачено для початкових шкіл. 
 • 6.3.29. Вжити заходів для підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів у найкоротші терміни 2018 року. 
 • 6.3.30. Забезпечити роботу з депутатами місцевих рад щодо збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ освіти, необхідних для встановлення «регіональних надбавок» у розмірі 10%, який передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. 
 • 6.3.31. Підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати працівників, посади яких зазначено в примітах до Схем тарифних розрядів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557, здійснювати з 1 січня 2017 року. 

Зміни в розділі 7 «Охорона праці та здоров’я» 

Пункт 7.2 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам: 

 • 7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо: видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту з дотриманням Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, а також мийних та знешкоджувальних засобів. 

Зміни в розділі 8 «Соціальні гарантії, пільги, компенсації» 

Пункт 8.2 доповнено домовленостями Сторін Угоди: 

 • 8.2.1. Вживати заходів для реалізації передбачених статтями 51, 57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних працівників щодо їх сертифікації, оплати праці та забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей, а також недопущення їх звуження. 
 • 8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства: здобувачам освіти та молодим спеціалістам, зокрема тим, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю. 
 • 8.2.9. Вживати заходів для відновлення та реалізації прав педагогічних та науково-педагогічних працівників на пенсію за вислугу років відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про освіту» , осучаснення раніше призначених пенсій. 
 • 8.2.17. Домагатися вирішення питання щодо перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і наукових працівників та відновлення права наукових і науково-педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. 

 

Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка, передбачений в Додатку № 1 до Галузевої угоди, доповнено посадами:

 • практичні психологи 
 • соціальні педагоги

 Із змістом ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ можна ознайомитися у рубриці «ПРАВОВА БАЗА" розділ "ГАЛУЗЕВА УГОДА" на головній сторінці сайту.

За матеріалами ЦК Профспілки працівників освіти і науки України