header-image

Забезпечення застрахованих осіб путівками до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів здійснюється відповідно до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 25.02.2009 №12. 

Відповідно до п. 4.12 Порядку путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі та членам їх сімей згідно з висновком відбіркової комісії лікувального закладу, у якому вона перебуває на стаціонарному лікуванні, щодо направлення хворих  до реабілітаційних відділень за наявності довідки страхувальника згідно з додатком 4 до цього Порядку.

З 1 серпня 2017 року Фонд соціального страхування України, як правонаступник Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в повному обсязі здійснює функції та завдання, визначені Законом, зокрема надання соціальних послуг застрахованим особам та членам їх сімей.

Відповідно до вищесказаного, змінено форму довідки страхувальника для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, яку потрібно використовувати в подальшій роботі (зразок довідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення).

 ДОВІДКА для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (зразок)