Меню

 
 
Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X
Закон України «Про соціальний діалог»
Закон України «Про громадські об’єднання»
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
Закон України «Про колективні договори і угоди»

 

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII
 Методичні рекомендації МОН з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб (2016 р.)
 Порядок проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції, затв. Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11.08.2016 р.  №2
 Кодекс законів про працю України (витяг):

стаття 25-1: Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації

стаття 36: Підстави припинення трудового договору

 Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг):

Стаття 172-7: Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів